Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

19:14

Wspólny sen jest chyba najbardziej intymnym doświadczeniem między dwojgiem ludźmi.
Niby nic wielkiego nie robisz, a jednak...

Bo czyż nie jest piękne to, 
że po prostu jesteś obok, 
że mogę czuć, jak Twoja klatka piersiowa unosi się przy wdechu i opada przy wydechu, 
słyszeć rytm Twojego serca,
obserwować najdrobniejsze drganie zamkniętych powiek
i scałować każdy lęk, gdy ujrzę na Twojej twarzy grymas, zwiastujący zły sen?

A najpiękniejszą świadomością czyż nie jest ta, że nawet w pochmurny majowy poranek obudzisz mnie uśmiechem, przeganiającym chmury? 
Bo jak tu wtedy być równie pochmurnym.

— "Moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
19:13
Jest taki rodzaj spojrzenia, po którym wiesz, że będzie bolało.
— "Bezdech"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
19:13
Nienawidzę gdy ktoś ocenia moje czyny kończąc słowami - kiedyś byłaś inna. Nie twierdzę, że nie ma racji. Przyznaję szczerze i z pokorą, że to prawda ale jestem też w pełni świadoma tego, że teraz jestem taka, jaka właśnie być powinnam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
08:06

May 25 2019

16:41
4684 e927 500
Andrzej Kotański - Wiersze o moim psychiatrze
16:37
6144 4550
Reposted fromobliviate obliviate viapffft pffft
12:01
6563 2732 500
Reposted fromsoftboi softboi viamolotovcupcake molotovcupcake
11:54
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood viarudelubie rudelubie

May 24 2019

12:18
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viamirabilia mirabilia

May 23 2019

22:03
1293 3145 500
Reposted fromLuna- Luna- viapetro petro
21:56
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viapetro petro
12:21
2458 7a35 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
12:21
Nigdy nie daj po sobie poznać, ze na czymś ci zależy. Trzymaj emocje na wodzy i nigdy nie okazuj słabości - ktoś zawsze patrzy, czekając na okazję, żeby uderzyć w twòj czuły punkt.
— Kirsty Moseley
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
12:20
6913 0ce2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoutofmyhead outofmyhead
12:19
8412 45ee 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viainspirations inspirations
12:19
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
12:10
8481 8500 500
Reposted fromSturmUndDrang SturmUndDrang viaorelh orelh

May 22 2019

19:25
Do tej pory nie wiem czego ode mnie chciał, ale wiedziałam przynajmniej, że ja już od niego niczego nie chcę.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
19:25
Czasem jakiś gest, czyjeś słowo, pytanie albo to, co przed chwilą przeczytaliśmy, zobaczyliśmy czy usłyszeliśmy, przypomina nam, że jest tam w środku coś, co uwiera, co sprawia, że nie czujemy się kompletni, pełnowartościowi.
https://www.anywhere.pl/914/basta-czyli-kiedy-powiem-sobie-dosc/?fbclid=IwAR30FIic9ILWBzgYPtpsAG9ZvRgSMPhAXfAQn6N19zHzDII2yRf6Hbb6Jsc
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
19:23
Często bywa tak, że jeśli czegoś nie powiemy od razu - to nie powiemy tego nigdy. Nie łudź się, że przyjdzie na coś odpowiedni moment. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak "odpowiednie momenty". A słowa? Niby są tylko słowami, ale niewypowiedziane mogą przepaść na zawsze i zniszczyć tak naprawdę wszystko.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamerkaba merkaba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl